Menu

WKB Whitepaper

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt in 2022 in werking.
Wat is de rol van de kwaliteitsborger? Op wie heeft de Wkb betrekking? Bij welke gebouwen is de Wkb van toepassing? En, welke toetsingsinstrumenten zijn er?

Omdat gebouwen moeten presteren en het belangrijk is dat bouw en installatietechniek samenkomen, zorgt Ubbink dat jij voorbereid bent. In de whitepapers lees je meer over de Wkb.

wkb1.PNG
  • Wat verandert er door de Wkb? Beschrijft de doelstellingen van de Wkb en de WKB SERVICES die Ubbink aanbiedt.
wkb2.PNG
  • Hoe wordt de kwaliteit geborgd? gaat in op de wettelijke aspecten en de nieuwe rollen in de bouwketen.


Aanvragen Wkb whitepapers:

Klik hier voor meer informatie over Wkb en onze WKB SERVICES.
Back to top