Menu

Luchtdicht afwerken

Voorkom dubbel energieverlies, met de Ubbink luchtdichte oplossingen!
 
Luchtdicht afwerken: geen luxe, maar noodzaak!
Er zijn meer goede redenen om luchtdicht te bouwen, maar de belangrijkste zijn het besparen van energie en het voorkomen van condensatie in de constructie. Luchtdicht bouwen levert een lagere energierekening en een beter energielabel voor de woning op. Daarnaast is het van belang dat de beperking van de luchtdoorlatendheid van een woning is vastgelegd in het Bouwbesluit. Met de luchtdichtingsproducten van Ubbink laat u zowel nieuwe als bestaande woningen voldoen aan de eisen van deze tijd.

Noodzaak
Energieverlies
Ventileren is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Naast regelbare natuurlijke en mechanische ventilatie vindt in veel bouwconstructies echter ook ongewenste ventilatie plaats via kieren, spleten en naden (luchtlekken). Atmosferische omstandigheden zorgen voor drukverschil tussen de binnen- en buitenomgeving. Hierdoor stroomt een ongecontroleerde hoeveelheid lucht door de luchtlekken. Opgewarmde binnenlucht verdwijnt naar buiten en koude lucht dringt naar binnen. Dat zorgt voor dubbel energieverlies! Door luchtdicht bouwen bespaart u energie, ervaart u meer comfort en gaat uw constructie langer mee. Het verbeteren van de luchtdichtheid van een gebouw draagt dus bij aan het kwaliteitsbehoud van een woning.

Condensatie
Om ophoping van vocht door inwendige condensatie te voorkomen, dient de bouwfysische opbouw van een dakconstructie in orde te zijn. Een gezond binnenklimaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van de buitenschil. De risico’s/gevolgen van een pannendak met een slechte bouwfysische opbouw met betrekking tot het binnenmilieu zijn bijvoorbeeld: schimmelvorming, houtrot, lekkage en prestatievermindering van isolatiemateriaal.

Comfort
Wanneer grote luchtlekken in de gevel zijn ontstaan, kunnen deze luchtlekken comfortproblemen veroorzaken. Concreet betekent dit dat bewoners last hebben van tocht.
 
Geluidwering
Een gebrek aan luchtdichtheid kan ook leiden tot tegenvallende geluidwerende prestaties. De geluidwering van de gevel of van een woningscheidende wand of vloer haalt dan niet de vereiste waarde.

Regelgeving
Met luchtdichtheid wordt de luchtvolumestroom bedoeld die ontstaat via de kieren en naden die zich tussen de verschillende bouwdelen in de omhulling van een gebouw bevinden. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de luchtdichtheid: maximaal 200 dm3/s bij 10 Pascal. Daarnaast bestaat er nog de in de EPC ingevoerde Qv:10-waarde, per m² vloeroppervlak. In Nederland maken we voor de mate van luchtdichtheid (uitgedrukt in de Qv:10-waarde) onderscheid in drie klassen:

Klasse 1: komt in nieuwbouw eigenlijk niet meer voor
Klasse 2: wordt gezien als de huidige standaard voor nieuwbouw
Klasse 3: wordt gezien als de standaard voor passief bouwen

Renovatie
De Ubbink oplossingen voor luchtdichte afwerking zijn niet alleen uitermate geschikt voor nieuwbouw, maar ook eenvoudig toepasbaar in renovatie van uw woning. Bijvoorbeeld bij na-isolatie van de binnenzijde van uw dak. Door de na-isolatie verandert veelal het dampspanningverloop in uw dakconstructie. Luchtdicht afwerken is een must om condensatie in uw constructie te voorkomen. Onze producten sluiten aan bij deze eisen, zorgen voor een nette afwerking en zijn ook ontwikkeld voor eenvoudige montage achteraf.

Voordeel
Praktijkmetingen hebben aangetoond dat onze range van luchtdichtingsproducten de luchtdichtheid van een woning met maar liefst 25% kan verbeteren! Ventilatie is een must bij luchtdicht bouwen. Kijk hier voor onze ventilatieoplossingen. Ubbink heeft jarenlange ervaring met woningventilatiesystemen en luchtdicht afwerken. Wij adviseren u graag!

Programma
Luchtdichte afsluiting van dakdoorvoeren ø 100-131/ø 150-186/ ø 180-250, geschikt voor dakhellingen 0°-55°

Luchtdichte afsluiting van met name geveldoorvoeren ø 60-80/ ø 100-131/
ø 150

Luchtdichte afsluiting van (elektra) kabel- en (water)leidingdoorvoeren
ø 2-64 mm, geschikt voor dakhellingen 0°-55°

Luchtdicht Dakdoorvoermanchet XXL voor Prefab Dakkap
Luchtdichte afsluiting voor een grotere sparing in uw prefab dakkap
ø 150-186, geschikt voor dakhellingen 0°-55°

Luchtdicht Dakdoorvoermanchet Kompakt 2.0-serie
Luchtlekken kunnen tocht en vochtproblemen in de 
constructie veroorzaken. Daarom is er voor iedere Kompakt een passend Luchtdicht Dakdoorvoermanchet beschikbaar. Bovendien draagt de Kompakt 2.0-serie zelf door de haakse montage ook bij aan de luchtdichtheid. De minimale dakdoorbreking zorgt voor het behoud van optimale isolatie

Voorkomt het binnendringen van vochtige lucht in geïsoleerde daken gevelconstructies en verbetert de luchtdichtheid

Deze universele leidingdoorvoer voor het hellende dak verzorgt de lucht- en waterdichte aansluiting voor en door uw dakpakket. Door het universele design sluit deze doorvoer perfect aan bij zowel het Ubbink Solar Indakmontagesysteem als het Ubbink Solar Opdakmontagesysteem
 

Downloaden beeldmateriaal en brochure
Via onderstaande links kunt u het campagnebeeld en de brochure van Luchtdicht afwerken downloaden.
Download hier het campagnebeeld Luchtdicht Afwerken
Download hier de brochure Luchtdicht Afwerken
 


Back to top