Menu

Ventilatie, optimaal binnenklimaat!

Optimaal binnenklimaat voor uw bewoners!
Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het zorgt voor toevoer van verse lucht (zuurstof) en afvoer van CO2, radon, stofdeeltjes, vocht en ongewenste geuren. Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor de levens-duur van uw woning en de gezondheid van uw bewoners. Onderzoek (TNO en TU Delft) wijst uit dat het slecht is gesteld met de luchtkwaliteit in de gemiddelde woning. Bewoners kunnen ziek worden en astma-klachten krijgen en allergieën, zo constateert de GGD. Goede ventilatie verhoogt de levensduur van uw woning en het wooncomfort!
 
Ventilatiesystemen
In Nederland kennen we vier verschillende ventilatiesystemen:

A natuurlijke toevoer - natuurlijke afvoer
Natuurlijke ventilatie vindt plaats via dakdoorvoeren en roosters
B mechanische toevoer - natuurlijke afvoer
De toevoer van frisse lucht verloopt mechanisch, de afvoer natuurlijk via 
    bijvoorbeeld roosters

C natuurlijke toevoer - mechanische afvoer
Hybride: de natuurlijke ventilatie functioneert continu, de mechanische ventilatie
    wordt alleen geactiveerd op die momenten en plaatsen waar het gewenst is

De afvoer van vervuilde lucht verloopt mechanisch via een ventilatie-unit. Een 
    mechanisch systeem kan vraaggestuurd zijn. Dan wordt er extra lucht
    afgevoerd bij een bepaald CO2 gehalte of een bepaalde luchtvochtigheid

D mechanische toevoer - mechanische afvoer
Bij dit systeem verloopt zowel aanvoer als afvoer van lucht mechanisch via een
    ventilatie-unit door gescheiden kanalen

WTW: in combinatie met een WTW installatie wordt de inkomende lucht door
    een warmtewisselaar direct opgewarmd door de uitgaande lucht


Met het Ubbink Ventilatieprogramma heeft u oplossingen voor de ventilatiesystemen A,  C en  D.


Ventilatieproblemen in bestaande woningen
Slechte ventilatie in naoorlogse woningen geeft nogal eens problemen. Symptomen hiervan zijn bijvoorbeeld:

 • Schimmelvorming in badkamers
 • Langdurige condensatie op ramen
 • Schimmelvorming bij koudebruggen
 • Slecht wooncomfort
 • Gezondheidsklachten
Ventilatieproblemen door onwetendheid
 • Bewoners denken vaak dat een kwartiertje het raam openzetten voldoende is in combinatie met de geopende gevelroosters. Uit onderzoek blijkt (Monicair) dat de slaapkamer de slechtste luchtkwaliteit heeft
 • Bewoners zijn dus niet op de hoogte van het benodigde ventilatiegedrag
 • Bij mechanische en balansventilatie hebben bewoners vaak het idee dat ze niets hoeven te doen
 • Ze hebben meestal geen idee welk soort systeem ze hebben en hun benodigde inbreng daarin, zoals ventileren en het vervangen van filters en het schoonmaken van ventielen
 • Vereniging Eigen Huis heeft een onderzoek onder 1600 leden gedaan, waaruit bleek dat slechts 13% voldeed aan de voorwaarden voor verstandige balansventilatie. Bij mechanische ventilatie ligt dat percentage op 21%
 • De belangrijkste reden waarom bewoners niet goed ventileren en ramen open zetten, is omdat ze bang zijn dat dat het teveel energie kost
Wat kunnen uw bewoners doen?
Natuurlijke ventilatie

Dagelijks ruimte goed luchten
Regelmatig controleren of de roosters nog goed open staan en niet vervuild zijn

Mechanische ventilatie
Dagelijks ruimte goed luchten
Ventielen jaarlijks goed reinigen en in dezelfde stand terugplaatsen. Het
    Ubbink Air Excellent systeem kan worden ingericht met vaste ventielen. De 
    inregeling van de ventilatiecapaciteit kan ‘hard’ worden ingesteld in de
    luchtverdeelbox en kan door de bewoner niet worden gewijzigd

Het systeem in een hogere stand schakelen als de situatie daarom vraagt:
    koken, douchen, wasdrogen. Bij een vraaggestuurd systeem gaat dit 
    automatisch


Balansventilatie
De ramen hoeven niet open voor verse lucht (kan wel). Als de kachel aan staat
   of als het buiten warmer is dan binnen, is het beter om de ramen gesloten te
   houden

Ventielen jaarlijks goed reinigen en in dezelfde stand terugplaatsen. Het Ubbink
    Air Excellent systeem kan worden ingericht met vaste ventielen. De inregeling
    van de ventilatiecapaciteit kan ‘hard’ worden ingesteld in de luchtverdeelbox en 
    kan door de bewoner niet worden gewijzigd.

Het systeem in een hogere stand schakelen als de situatie daarom vraagt:
    koken, douchen, wasdrogen. Bij een vraaggestuurd systeem gaat dit
    automatisch

Vervang de filters conform de voorschriften van de leverancier

Wat kunt u doen?
Onderhoud
Bij mechanische en balansventilatie eens per twee jaar onderhoud laten plegen
Indicatoren
U kunt indicatoren laten plaatsen voor het binnenklimaat zoals een CO2 meter 
    en/of een hygrometer (luchtvochtigheidsmeter)

Voorlichting geven aan uw bewoners over het benodigde ventilatiegedrag op
    basis van het aanwezige systeem


Relatie gezondheid en binnenklimaat
Het ziekteverzuim en de zorgkosten van bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat zijn aantoonbaar hoger dan die van bewoners van huizen met een gezond binnenklimaat. Investeren in duurzame verbeteringen van het binnenklimaat loont dus, zo blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Dit onderzoek toont aan dat er een verband is tussen de verblijfsduur in een slecht binnenklimaat en de ziektefrequentie en -duur van een bewoner. Veel voorkomende ziektebeelden zijn; astmaklachten en allergieën, zo constateert de GGD.

Meer aandacht voor de binnenluchtkwaliteit
Ook bij ministers en beleidsmakers is gelukkig meer aandacht voor een gezond binnenklimaat. Met dat doel heeft het Platform Binnenlucht, een samenwerking van branchepartijen, aangevoerd door de Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) een manifest opgesteld. Ubbink is lid van de VLA. U kunt het manifest hier downloaden.
 
Ubbink oplossingen
Ubbink biedt met het unieke MultiVent ventilatieprogramma een oplossing voor kwetsbare ruimten zoals de keuken, badkamer en uw zolder.

 MultiVent Basis, voor natuurlijke ventilatie  
De MultiVent Basis dakdoorvoer werkt altijd trekbevorderend; onder vrijwel alle weersomstandigheden wordt de lucht uit de woning afgevoerd, zonder mechanische hulp.
MultiVent Hybride, natuurlijk als het kan en mechanisch als het moet
Is natuurlijke ventilatie onvoldoende, dan kunt u in de MultiVent Basis een elektrische ventilator plaatsen. Dit kan ook achteraf als u al een MultiVent Basis heeft. Deze hybride uitvoering vermindert de natuurlijke stroom nauwelijks. Doordat de ventilator buiten de woning zit, is de aanzuigende werking maximaal en het geluid minimaal.
MultiVent Zolderventilatie
Plaatst u in de MultiVent Basis een kruiskap met bijgeleverde binnenbak, dan verandert deze van luchtafzuigend naar luchttoevoerend. Deze versie is geschikt om bijvoorbeeld afgesloten zolderruimtes te voorzien van verse lucht.
MultiVent 5V
Specifiek ontwikkeld voor de nieuwste mechanische afvoersystemen en aan te sluiten op het gangbare luchtkanaal Ø 125 mm.
MultiVent 5V Combi
Dakdoorvoer met een dubbele ventilatieafvoer Ø 125 mm, waardoor de afvoer van mechanische ventilatie en bijvoorbeeld een wasdroger gecombineerd  kunnen worden.

Innovatief luchtverdeelsysteem Air Excellent voor mechanische ventilatie
Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is een innovatief modulair systeem, universeel geschikt voor toepassing in alle gangbare mechanische ventilatiesystemen met of zonder warmteterugwinning (systeem C en D).
Het systeem is bij uitstek toepasbaar in zowel de woningbouw als de kleine utiliteitsgebouwen. Het Air Excellent systeem is uniek doordat ronde en halfronde kanalen moeiteloos gecombineerd kunnen worden, volgens het principe rond wanneer het kan, halfrond wanneer het moet. Deze eigenschap maakt het Air Excellent systeem geschikt voor zowel de nieuwbouw als de renovatiemarkt.
Iedere ventilatie-unit, ongeacht het merk, kan worden aangesloten op een van de verschillende luchtverdeelkasten van het Air Excellent systeem.
Vanaf de luchtverdeelkasten worden de flexibele kanalen uitgerold naar de verschillende ruimtes om frisse lucht toe te voeren of om vervuilde lucht af te voeren.


De nieuwe 200 Serie luchtverdeelkasten is door zijn afmeting zeer geschikt voor woningen en kleine utiliteitsgebouwen met beperkte installatieruimte. De luchtverdeelkasten zijn toepasbaar voor wand-, vloer- en plafondmontage. Met het gratis Ubbink rekenprogramma berekent u de inregeling van het systeem al achter de tekentafel!
Doordat iedere ruimte zijn eigen luchtkanaal heeft, zonder aftakkingen, kent het Air Excellent systeem lagere drukverliezen dan traditionele luchtverdeelsystemen. Deze lagere drukverliezen hebben een positieve invloed op het energieverbruik en het geluidsniveau van de geïnstalleerde ventilatie-unit.
 
Air Excellent, koppelt uw woning moeiteloos aan een gezond binnenklimaat!
Bij het ontwikkelen van het Air Excellent systeem zijn geen concessies gedaan aan de kwaliteit. Daarom is gekozen voor de toepassing van hoogwaardige kunststoffen, die zijn voorzien van belangrijke additieven waardoor het luchtverdeelsysteem volledig anti-statisch en anti-bacterieel is.
Innovatieve koppelstukken zorgen voor een gegarandeerd luchtdichte mechanische koppeling van de verschillende onderdelen. De hoge kwaliteitseis bij de ontwikkeling van het systeem, heeft er toe geleid dat het Air Excellent luchtverdeelsysteem AE35, AE48 en AE55 als eerste in Europa het TÜV SÜD kwaliteitscertificaat mocht ontvangen.
  
Ubbink, voor uw gemak!


Back to top