Menu

Iedereen kiest voor de beste dakconstructie!

Met Ubbink Dakconstructie en Bescherming
Een gezonde, goed ontworpen en vakkundig gebouwde dakconstructie is pas echt goed als het deskundig lucht- en waterdicht is afgewerkt en voldoende kan ventileren. Warmte moet binnen blijven, terwijl we vocht, wind en ongedierte buiten willen houden. Om uw dakconstructie te beschermen, de levensduur te verlengen en een gezond binnenklimaat te garanderen voor uw bewoner, biedt Ubbink een breed assortiment producten op het gebied van: 
 • Lucht- en waterdicht afwerken
 • Dakconstructieventilatie en beschermingsproducten
Lucht- en waterdicht afwerken
Lucht- en waterdicht afwerken is het dichten van ongewenste openingen in de schil van een gebouw. Denkt u bijvoorbeeld aan kieren en naden tussen de verschillende bouwelementen. Luchtdicht afwerken is noodzakelijk om inwendige condensatie uit te sluiten. Inwendige condensatie kan ontstaan doordat koude/droge lucht in contact komt met de warmere/vochtige lucht. De risico’s en gevolgen van inwendige condensatie zijn bijvoorbeeld; schimmel, houtrot en een vermindering van de prestatie van isolatiematerialen. Waterkering voorkomt dat vocht en water in contact komen met de constructie. Grote lucht- en waterlekken in de praktijk komen vaak voor bij:
 • Aansluitingen rondom dakkapellen
 • Aansluitingen van daken op gevels en bouwmuren
 • Aansluiting tussen kozijnen en gevels
 • Daknokken, kilgoten, hoekkepers
 • Hoekaansluitingen, onderlinge aansluitingen tussen elementen
 • Aansluitingen van dak- en geveldoorvoeren


  
Dakconstructieventilatie en bescherming
Een goede ventilatie is echter ook essentieel om de dakruimte droog te houden en schade te voorkomen. Een goede dakconstructieventilatie creëert een efficiënte luchtstroom van de dakvoet naar de nok, om onderdakse vochtproblemen te voorkomen. Ventilatie tussen dakpan en dakbeschot is vereist voor het kwaliteitsbehoud van de totale constructie in verband met de afvoer van vocht in deze ruimte. 

Nut en noodzaak
 • Kwaliteitsbehoud van een woning. Met lucht- en waterdicht afwerken gaat uw constructie langer mee. Het verbeteren van de lucht- en waterdichtheid van een gebouw draagt bij aan het kwaliteitsbehoud van een woning.
 • Comfort. Wanneer grote luchtlekken in de gevel zijn ontstaan, kunnen deze luchtlekken comfortproblemen veroorzaken. Concreet betekent dit dat mensen last hebben van tocht.
 • Geluidwering. Een gebrek aan luchtdichtheid kan ook leiden tot tegenvallende geluidwerende prestaties. De geluidwering van de gevel of van een woningscheidende wand of vloer haalt dan niet de vereiste waarde.
 • Vochtafvoer. Ventilatie tussen dakpan en dakbeschot is vereist voor het kwaliteitsbehoud van de totale constructie in verband met de afvoer van vocht. Dat kan immers leiden tot vochtschade (houtrot en schimmel).
 • Beperking stormschade. Ventilatie draagt in de dakspouw bij aan de beperking van stormschade, omdat er tijdens storm een drukvereffening plaatsvindt.
 • Gezond dak. Om ophoping van vocht door inwendige condensatie te voorkomen, dient de bouwfysische opbouw van een dakconstructie in orde te zijn. Een gezond binnenklimaat is mede afhankelijk van de kwaliteit van de buitenschil. De risico’s/ gevolgen van een pannendak met een slechte bouwfysische opbouw tot het binnenmilieu zijn bijvoorbeeld: schimmelvorming, houtrot, lekkage, tocht, prestatievermindering van isolatiemateriaal en het binnendringen van ongedierte.
 • Warmteregulatie. Uit onderzoek is gebleken dat de luchtstroming onder de dakpannen een significant koeleffect in de zomer heeft. Luchtstroming die plaatsvindt in de dakspouw zorgt ervoor dat warme lucht wordt afgevoerd en het dak wordt gekoeld.
 • Drogen van dakpannen. Een vlotte droging van de dakpan is belangrijk voor de duurzaamheid van de dakpan. Als bouwmaterialen langdurig vochtig blijven, zal er alg en mos op gaan groeien en de risico’s op vorstschade toenemen.
Relatie gezondheid en binnenklimaat 
Het ziekteverzuim en de zorgkosten van bewoners van huizen met een slecht binnenklimaat zijn aantoonbaar hoger dan die van bewoners van huizen met een gezond binnenklimaat. Investeren in duurzame verbeteringen van het binnenklimaat loont dus, zo blijkt uit onderzoek door wetenschappers van de Universiteit Maastricht. Dit onderzoek toont aan dat er een verband is tussen de verblijfsduur in een slecht binnenklimaat en de ziektefrequentie en -duur van een bewoner. Veel voorkomende ziektebeelden zijn; astmaklachten en allergieën, zo constateert de GGD.

Eisen, normen en richtlijnen
Ubbink biedt een compleet assortiment voor dakconstructieventilatie, geschikt voor nieuwbouw en renovatie voor hellende daken met pannenafwerking. Onze producten voldoen aan alle reële praktijkeisen. De materialen zijn bestand tegen weersinvloeden en zijn duurzaam. Met de dakconstructieventilatie producten van Ubbink voldoet u aan de geldende eisen, normeringen en richtlijnen met betrekking tot ventilatie van hellende dakconstructies.
 
Ubbink Dakconstructie en Bescherming
 • Levensduurverlengend
 • Schadebeperkend
 • Gezond binnenklimaat!

Ubbink, voor uw gemak! 

Back to top