Menu

Duurzaamheid

Producten
De missie van Ubbink is het verbeteren van de energie efficiency en het binnenklimaat van gebouwen in geheel Europa. Ubbink produceert en verkoopt vele producten en systemen die een bijdrage leveren aan deze missie.
Ook verkoopt Ubbink een geïsoleerd kunststof HR-WTW leidingsysteem. Het systeem sluit naadloos aan op gebalanceerde ventilatiesystemen en voorkomt condensatie van het aan- en afvoerleiding systeem. Dit gaat energieverlies tegen. De producten op het gebied van luchtdicht bouwen zorgen ervoor dat er minder energie in een gebouw nodig is. Ook de waterkerende producten en de producten op het gebied van constructieventilatie en ruimteventilatie zorgen voor een lange levensduur van gebouwen.

Bedrijfsprocessen
Ubbink streeft ernaar alle bedrijfsprocessen zo te verbeteren dat de ecologische footprint zoveel mogelijk wordt beperkt. Dit wordt gedaan bij zowel de fabricage van de producten als de inkoop ervan.

Ubiflex in de milieudatabase
De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen: door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan een verdere reductie van de milieubelasting in de bouw worden bereikt. Naast beperking van CO2 emissie, speelt de uitputting van grondstoffen een steeds belangrijkere rol. Door een toenemend gebruik van grondstoffen (mondiaal) worden grondstoffen steeds schaarser of  moelijker winbaar en daardoor duurder. Ubbink is één van de eerste toeleveranciers die merkgebonden data heeft opgenomen in de nationale milieudatabase met haar loodvervanger Ubiflex.

Recycling
Tijdens het designproces van alle producten probeert Ubbink continu verbeteringen door te voeren als het gaat om recycling. Ons doel is om de beperkt beschikbare grondstoffen optimaal en duurzaam te benutten.

Duurzaam afvalverwerkingsproces
Ubbink werkt aan een duurzaam afvalverwerkingsproces. Afvalverwerkingsbedrijf Ter Horst ondersteunt Ubbink hierbij door het leveren van moderne en passende afvaloplossingen voor het scheiden en minimaliseren van afval. Bruikbare materialen zoals papier, ijzer en kunststof worden gerecycled en restafval wordt door Ter Horst omgezet in (groene) energie. Het resultaat is een optimaal en duurzaam afvalproces.

Lean & Green Personal Mobility Award
Lean-Green-award-(1).pngUbbink heeft de Lean & Green Personal Mobility Award ontvangen. Lean & Green Personal Mobility is een stimuleringsprogramma dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door het nemen van efficiënte maatregelen op het gebied van de mobiliteit van hun werknemers en operationele bedrijfswerkzaamheden. Hiermee wordt niet alleen de mobiliteitsvoetafdruk verduurzaamd, maar ook leiden deze maatregelen tot een besparing in de (brandstof)kosten en een efficiëntere tijdsbesteding van de werknemers. 
De Lean & Green Award wordt toegekend aan organisaties, die zich door middel van een goedgekeurd Plan van Aanpak committeren aan de duurzaamheidsambitie van een minimale CO2-reductie van 20% in een periode van maximaal vijf jaar.
Back to top