Menu

Privacyverklaring van Ubbink BVIntroductie
Wij hechten eraan om u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In deze privacyverklaring informeren wij u hierover. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen, waarmee Ubbink communiceert en van wie Ubbink persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Ubbink.
 
Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst zoals het leveren van producten en diensten. Indien u een offerte opvraagt of een overeenkomst met ons aangaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, afhankelijk van de aard van de overeenkomst. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de geleverde producten/verleende diensten.
 • Het onderhouden van contact met u (klantbeheer). Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van:
  • Nieuwsbrieven
  • Productinformatie
  • Prijs- en assortimentswijzigingen
  • Updates
  • Uitnodigingen voor bijeenkomsten, evenementen of deelname aan onderzoeken
  • Het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
 • Het beantwoorden van vragen of het oplossen van product- of diensten klachten, alsmede het informeren over de status hiervan
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties. Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken leggen wij uw interessegebieden vast in onze klantendatabase.
 • Het verbeteren en beveiligen van deze website en IT-systemen
 • Het maken van gebruikersstatistieken van onze website www.ubbink.nl. De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer het aantal bezoekers, duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging. Indien u ons bedrijfspand bezoekt, noteren wij bij aankomst uw naam. Ook worden aan de buitenzijde en binnenzijde van het bedrijfspand camerabeelden gemaakt. Wij doen dit om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het gebouw.
 • Gebruikmaken van ons wifinetwerk. Tijdens een bezoek aan ons bedrijfspand kunt u gebruikmaken van het Ubbink wifinetwerk. Zodra u bent ingelogd op ons wifinetwerk, worden er automatisch gegevens verzameld zoals het identificatienummer (MAC-adres) van uw apparaat. Deze gegevens gebruiken wij alleen om eventueel misbruik te voorkomen. Mochten er illegale activiteiten plaatsvinden vanuit ons wifinetwerk, dan kunnen wij de toegang van het apparaat waarmee u gebruikmaakt van ons wifinetwerk blokkeren.
 • Om op ons rustende wettelijke verplichtingen na te komen
Over het algemeen verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die wij u hebben verteld. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, worden extra maatregelen voor gegevensbescherming ingebouwd indien dit wettelijk is vereist. 

Op welke “rechtsgronden” verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw gegevens omdat:
 • wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u
 • ofwel omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn
 • ofwel met uw toestemming
 • ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben
Als wij uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u heeft deze toestemming verleend, dan heeft u ook altijd weer het recht om de toestemming in te trekken. Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang, mogen we geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor het verzenden van nieuwsbrieven en informatiemateriaal en om u uit te nodigen evenementen. Bij deze marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens van u.
 
Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Ubbink verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegeneerd tijdens uw bezoek aan onze website of ons bedrijfspand en persoonsgegevens die wij hebben ontleend uit andere bronnen, zoals openbare zakelijke websites.

Ubbink kan de volgende door uzelf verstrekte persoonsgegevens verwerken: 
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een koop/verkoop overeenkomst;
 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren en andere webformulieren;
 • Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, evenementen, seminars, etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verzamelen die worden gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, via cookies of vergelijkbare technieken, met inbegrip van maar niet beperkt tot:
 • Uw cookie-ID;
 • Uw webbrowser;
 • Uw locatie;
 • Onze advertenties die u bekijkt of doorklikt.
Ubbink kan uw persoonsgegevens tevens verkrijgen uit andere bronnen:
 • Persoonsgegevens die beschikbaar zijn als u klant bent bij groepsvennootschappen of partners van Ubbink;
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of andere openbare registers;
 • Persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites of zakelijke Social Media platforms
De persoonsgegevens verkregen uit deze bronnen zullen wij uitsluitend verwerken, indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomt met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. Met deze statistieken verbeteren wij onze website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw IP-adres en cookies. Dit doen wij op basis van uw toestemming.

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen en via diverse pagina’s op deze site kunnen wij u vragen om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van een brochure, persoonlijke gegevens op te geven.

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer en NAW-gegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag te kunnen beantwoorden of uw aanvraag af te handelen.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, aanbiedingen, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Reclame
Ubbink BV gebruikt de gegevens die via www.ubbink.nl zijn om u op de hoogte houden over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor onze website, als dit voor het omschreven doel noodzakelijk is of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Ubbink BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus (een deel van) uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om aan uw aanvragen te kunnen voldoen of voor bepaalde dienstverlening. Zij kunnen u dan zelf reclame sturen en/of benaderen om u dingen te verkopen.
 
Cookieverklaring
Wij zijn op grond van artikel 11.7a van de Telecomwet verplicht om bezoekers informatie te geven over cookies en toestemming te vragen om cookies te mogen gebruiken. Met deze cookieverklaring willen wij u informeren over de door ons gebruikte cookies.

Wij maken gebruik van cookies op onze website om:
 • Uw gebruikerservaring te verbeteren door het anoniem monitoren van webbezoek
 • Het delen van informatie op social media mogelijk te maken
 • De effectiviteit van onze online marketingcampagnes te meten en online advertenties aan te passen aan uw interesses
Wat is een cookie?
Om u te kunnen informeren over de cookies, willen wij u eerst toelichten wat een cookie is. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

First party cookies, zoals functionele cookies, zijn cookies die de site zelf installeert en aanspreekt. Deze zijn nodig om de site te laten functioneren en slaan geen persoonlijke of traceerbare gegevens op. Wij gebruiken daarnaast sessie cookies om instellingen en gegevens bij te houden die van toepassing zijn op u, tijdens uw bezoek. Denk daarbij aan taalkeuze en ingevulde formulier waardes. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Daarnaast maken wij nog gebruik van third party cookies. Dit zijn cookies van diensten waarvan de site gebruikmaakt. Deze cookies worden ook geplaatst door derde partijen, waarmee afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de cookies. Op het gebruik van cookies door andere partijen is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Overigens plaatsen we deze niet-functionele cookie pas, nadat u hiermee akkoord bent gegaan.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer.

Analytische cookies
Naast bovenstaande cookies maken wij via onze website gebruik van een cookie die geplaatst wordt door het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst, Google AdWords en de Google Dynamic Remarketing diensten. Door Google is duidelijk aangegeven hoe zij omgaan met data en informatie. De reden dat wij gebruik maken van deze cookies, is dat wij zo kunnen bijhouden hoe vaak onze website wordt bezocht. Ook krijgen wij zo inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken en kunnen wij je zoveel mogelijk ondersteunen bij het vinden van de juiste oplossing. De door ons verzamelde gegevens zullen worden verwerkt en geanalyseerd door Ubbink BV en een externe partij. Wij hebben deze partij niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere doeleinden dan uit de tussen ons gesloten overeenkomst blijkt. Op die manier zorgen wij ervoor dat de ervaring van onze website voortdurend geoptimaliseerd wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 
Het lijkt ons goed op te merken dat de informatie die Google verzamelt zo veel mogelijk wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Zie de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met jou (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Het privacybeleid van Google vindt u hier.

Social media
Socialmediacookies en cookies van derden worden door de verschillende websites van deze social media zelf geplaatst. Wanneer u op onze website een socialmediabutton aanklikt, wordt een socialmediacookie geplaatst. De socialmediapartij kan uw IP-adres herkennen op het moment dat u een deel van onze website wilt delen. Zo zijn op deze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (“like” “tweet”, "share") op sociale netwerken als LinkedIn, Facebook, en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van LinkedIn, YouTube en Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de betreffende privacy verklaringen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat deze partijen met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die deze bedrijven verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door LinkedIn, Facebook en Youtube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Facebook en Youtube stellen zich te houden aan de Safe Harbor-principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
 
Privacy statements van derde partijen: Lijst van cookies en toestemming

Leadoo
We gebruiken Leadoo's tracking service om te volgen wat gebruikers op de site doen en combineren deze gedragsgegevens met andere gegevens die we kunnen verzamelen uit bijvoorbeeld chatinteracties. Leadoo gebruikt etag tracking om hetzelfde gedrag van gebruikers in meerdere sessies te kunnen volgen. Kijk op Leadoo Marketing Technologies Ltd.'s Privacy Policy voor meer informatie over wat er getraceerd wordt en wat uw rechten zijn. Leadoo werkt als de Processor en wij werken als de Controller voor de gegevens in termen van GDPR. U kunt de tracking stoppen door de cache van uw browser te legen na het bezoek. Voor meer informatie over hoe Leadoo werkt als een GDPR-conforme processor, zie https://leadoo.com/privacy-policy-processor/.

Cookie keuze aanpassen
Heeft u eerder cookies toegestaan en wilt u dat aanpassen, of wilt u cookies juist toestaan? Dat kan. Let op: dit voorkomt alleen dat er nieuwe cookies worden geplaatst. Wilt u ook de reeds geplaatste cookies verwijderen, dan kunt u dat zelf doen via uw browser. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Consumentenbond.

Meer informatie 
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen. Na het verstrijken van de bewaarperiode wissen wij de gegevens die wij niet meer nodig hebben, tenzij wij deze gegevens nog langer dienen te bewaren vanwege juridische procedures.

Uw persoonlijke gegevens delen met anderen
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met serviceproviders, zakenpartners en andere derde partijen, in overeenstemming met de geldende wetgeving.
 
Ubbink verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid  van uw gegevens. Ubbink blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER
Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld aan onze groepsvennootschappen die gevestigd zijn buiten de EER in verband met de uitvoering van een overeenkomst. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.

Automatische besluiten/profilering
Automatische besluiten zijn beslissingen over u die gemaakt worden door computers, en niet (meer) door mensen. Heeft een beslissing juridische gevolgen voor u? Of kunt u daar last van hebben? Dan mogen we geen automatische besluit over u nemen. Tenzij dit in het kader van een met ons gesloten overeenkomst gebeurt, als de wet dit toestaat of als u zelf toestemming geeft. In die situaties heeft u recht op overleg met iemand van ons. En u heeft het recht om bezwaar te maken. Ook kunt u ons vragen om het besluit niet meer door computers te laten nemen.
 
Ubbink maakt geen gebruik van deze volledige automatische besluiten die voor u gevolgen hebben of waar u last van kunt hebben.

Uw rechten
De algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) geeft u onder andere de mogelijkheid om de persoonsgegevens die wij van u bewaren, in te zien, te vragen of wij die willen verwijderen of om aan te geven dat u deze gegevens wilt corrigeren of aanvullen. U hebt ook het recht beperking van de verwerking te vragen of daartegen bezwaar te maken. Tenslotte heeft u het recht om de door ons bewaarde, op u betrekking hebbende persoonsgegevens op te vragen in het kader van dataportabiliteit.
U heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Verzoeken tot inzage, correctie, beperking, dataportabiliteit of verwijdering kunnen kosteloos worden ingediend door het verzenden van een e-mail naar: privacy@ubbink.nl.
 
Om misbruik te voorkomen vragen wij u om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om ter bescherming van uw privacy op de kopie het volgende af te schermen:
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Paspoortnummer / identiteitskaartnummer
 • MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)
 • pasfoto
U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken. Ubbink zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Links naar andere websites
Wanneer u de Ubbink-website bekijkt, komt u voor uw gemak en ter informatie mogelijk links naar andere websites tegen. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Ubbink en zijn mogelijk voorzien van een eigen privacyverklaring of -beleid. Wij raden u nadrukkelijk aan deze te lezen, zodat u begrijpt hoe uw persoonsgegevens in relatie tot deze sites worden gebruikt. Wij zijn noch verantwoordelijk voor de inhoud van sites die geen eigendom van Ubbink zijn en niet onder ons beheer vallen, noch voor het gebruik of het privacybeleid van die sites.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. Ubbink maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij passen bijvoorbeeld toegangsbeheer toe, gebruiken firewalls en beveiligde servers, en coderen bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Ubbink BV, gevestigd aan de Verhuellweg 9 te Doesburg, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op met de DPO (Data Privacy Officer) van Ubbink via privacy@ubbink.nl.
 
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veranderingen
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen wij deze privacyverklaring aanpassen. Wij nodigen u daarom uit de privacyverklaring regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.


Deze privacyverklaring is per 25 mei 2018 in werking getreden en voor het laatst aangepast op 6 mei 2020.
Back to top